PROGRAM TRANFORMASI KERAJAAN

NETWORKEDBLOGS

BLOGGERS 1 MALAYSIA IKUT SAYA, SAYA IKUT ANDA JUGA

Saturday, May 21, 2011

PUNCA HARGA SUSU NAIK DIPASARAN..!!?
INDUSTRI TENUSU MALAYSIA
1. Pada tahun 2010, pengeluaran susu negara secara keseluruhannya adalah sejumlah 62 juta liter. Sehingga kini, sejumlah 852 penternak tenusu di mana 748 penternak di Semenanjung Malaysia dan 104 penternak di Sabah. Terdapat 4 kilang pemprosesan susu yang membeli susu segar tempatan, 3 di Semenanjung dan 1 di Sabah.

2. Program EPP 13 telah menggariskan beberapa perancangan antaranya menambah bilangan induk bagi meningkatkan pengeluaran susu. Selain daripada itu, kualiti susu juga turut ditingkatkan dengan menambahbaik prasarana rantaian sejuk beku
termasuk meningkatkan kemampuan Makmal Susu di Alor Gajah. Secara langsung, Kerajaan menggalakkan penglibatan syarikatsyarikat besar menjadi peneraju dalam industri tenusu. Sebuah kilang tenusu baru di Sabah akan dibina oleh salah satu syarikat peneraju.

3. Isu-isu yang sering berkait dalam industri tenusu semasa adalah kenaikan harga makanan yang menyumbang kepada peningkatan kos pengeluaran yang membebankan para penternak.

4. Selain itu, produktiviti ladang yang rendah seperti purata pengeluaran harian sejumlah 7-8 liter/seekor adalah kurang berbanding dengan purata pengeluaran harian di negara tropika lain yang telah mencecah sehingga 15-20 liter/seekor. Harga susu dunia (harga di peringkat ladang) juga turut mempengaruhi pemasaran susu tempatan.

5. Bekalan induk gantian yang mahal dan ketiadaan sumber induk tempatan turut menyumbang kepada peningkatan kos pengeluaran susu. Kekangan lain adalah seperti kekurangan tanah di mana para penternak terpaksa menumpang tanah-tanah awam untuk kawasan ragutan. Secara tidak langsung akan menghadkan pelaburan mereka bagi membesarkan dan memodenkan sistem perladangan yang sedia ada.

6. Penternak perlu senantiasa meningkatkan kualiti susu segar agar mendapat faedah daripada pengilang susu yang membeli susu mereka. Mereka perlu bersatu dalam koperasi untuk membolehkanmereka mengeluarkan susu yang berkualiti dan boleh menghantar terus kepada tiga syarikat utama bagi mendapat harga yang lebih tinggi berbanding yang dibayar oleh Pusat Perkhidmatan Industri Tenusu (PPIT).

7. Para penternak juga perlu berusaha meningkatkan kecekapan kerana peningkatan kecekapan akan menyerap kos pengeluaran yang tinggi.

No comments:

There was an error in this gadget

TOP HOT ARTIKEL

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...